Sprzeciw od nakazu / tytułu egzekucyjnego

- dłużnik w Niemczech ma prawo wniesienia sprzeciwu od nakazu w terminie 2 tygodni od doręczenia nakazu,
- dłużnicy nie są zobowiązani do podania uzasadnienia sprzeciu...

 - dłużnik w Niemczech ma prawo wniesienia sprzeciwu od nakazu w terminie 2 tygodni od doręczenia nakazu,
- dłużnicy nie są zobowiązani do podania uzasadnienia sprzeciu,
- na tym etapie ponownie podejmujmujemy kontakt z dłużnikiem w celu uniknięcia dalszego postępowania sądowego. Dłużnicy wnoszący sprzeciw tylko w celu odroczenia płatności - po zagrożeniu przez kancelarię kontynuacją postępowania sądowego - najczesciej płacą na tym etapie,
- jeżeli dłużnik nie wniósł sprzeciwu, sąd wydaje na wnisosek kancelarii tytuł egzekucyjny.