Etap przedsądowy

Na etapie przedsądowym podejmujemy następujące czynności inkasso w Niemczech:

- sprawdzamy aktualność danych dłużnika i jego status gospodarczy (np.upadlość)
- wysyłamy monit z wyznaczeniem ostatecznego terminu płatności (ew. z zagrożeniem kontynuacji dochodzenia należności na drodze sądowej) - nawiązujemy kontakt z dłużnikiem

Sądowy nakaz zapłaty

Inkasso w Niemczech

- jest skuteczną i szybszą od regularnego pozwu cywilnego formą ściągania należności w Niemczech lub uzyskania tytułu egzekucyjnego
- wnioski o nakaz wierzycieli mających siedzibę w Polsce przeciwko dłużnikowi w Niemczech wnioskowane są w Sądzie Nakazowym w Berlinie Wedding
- wszystkie opłaty za postępowanie przedsądowe i nakazowe ( adwokackie i sądowe ) wyszczególnione są na nakazie zapłaty i zwracane przez dłużnika.

Sprzeciw od nakazu / tytułu egzekucyjnego

- dłużnik w Niemczech ma prawo wniesienia sprzeciwu od nakazu w terminie 2 tygodni od doręczenia nakazu,
- dłużnicy nie są zobowiązani do podania uzasadnienia sprzeciu...

Postępowanie sądowe

- po wniesieniu sprzeciwu przez dłużnika możliwa jest kontynuacja postępowania sądowego,
- wierzyciel wpłaca w tym celu dalsze opłaty sądowe,
- postepowanie kończy się wyrokiem sądowym stanowiacym tytuł egzekucyjny.

Egzekucja / inkasso w Niemczech

Wyjawienie majątku dłużnika w Niemczech

- od 01.01.2013 wniosek o wyjawienie składników majątkowych jak i kont bankowych może być składany wraz z wnioskiem do komornika o zajęcie mienia ruchomego.
- Informacje uzyskane w ten sposób służą do prowadzenia dalszych czynności egzekucyjnych, np. zajęcia konta lub roszczeńn wobec osób trzecich.
- Dłużnik zobowiązany jest do wyjawienia mienia, jeżeli nie uiści kwoty podlegającej egzekucji w ciągu dwóch tygodni od wezwania komornika...